header
 HOME |  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล | ข้อมูลประชากรในเขตที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบงานบัญชี
กลุ่มเป้าหมาย รายการตัวชี้วัด   ข้อมูลการให้บริการ ตามเป้าหมายตัวชี้วัด
   ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2556/2557

     จำนวนผู้เยี่ยมชม : 69843
     เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ : 0
     เยี่ยมชมวันนี้ : 2

USERNAME 
PASSWORD 
QOF (ตัวชี้วัด สปสช.เขต3 นครสวรรค์)
ประมวลผลข้อมูลการให้บริการระหว่าง วันที่
1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557